HOME

HOME

This post is also available in: จีนประยุกต์, อังกฤษ

 

เริ่มต้นจากธุรกิจการประมง เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวเล็กๆ ด้วยประสบการ์ณกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ทำให้เราทราบถึงความ
ต้องการขอลูกค้าและมีความต้องการที่จะตอบสนอง และนำเสนอบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแต่ละประเภท จึงได้พัฒนา
งานด้านการขายและเริ่มส่งสินค้าให้กับซับพลายเออร์ เช่น บริษัท จาร์โกตา และร้านอาหารชั้นนำทั่วไป บริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่ายและจัดส่งปลาและ
ผลิตภัณฑ์ทางทะเลทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารทะเลกว่า 30 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าหลายๆประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านอาหารชั้นนำ และลูกค้าทั่วไป เราได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ สด และใหม่ จากท้องทะเล ส่งตรงถึงมือลูกค้า และบริการที่พึง
พอใจ

บริษัทได้เป็นผู้จัดจำหน่ายและจัดส่งปลาและผลิตภัณฑ์ทางทะเลทุกชนิด ด้วยประสบการณ์ทางด้านอาหารทะเลกว่า 30 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านอาหารชั้นนำ และลูกค้าทั่วไป เราได้คัดสรรสินค้าคุณภาพ สด และใหม่ จากท้องทะเล ส่งตรงถึงมือลูกค้า และบริการที่พึงพอใจ
ปลาทะเลของเราเป็นปลาธรรมชาติ ที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งในน่านน้ำทะเลไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาะอินโดนีเชีย พม่า และเวียตนาม ทั้งบริเวณน้ำลึกและน้ำตื่น ทะเล เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดของสัตว์น้ำ จึงทำให้ปลาทะเลได้รับสารอาหารชั้นดี มีขนาดที่เหมาะสมเมื่อถึงฤดูกาล และยังทำให้ผู้บริโภคปลาทะลได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น กุ้งมังกร และ ปลาหมึก ก็ได้จากแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกัน จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์แก่ผู้บริโภค

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการประมงที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ บนเรือประมง สะพานปลา ท้องตลาด จนถึงขั้นตอนในครัว ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้า และมีซับพลายเออร์ใหญ่จากเรือประมงไทย และสะพานปลาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากสินค้าทั่วไปเช่น ปลาเก๋า ปลากะพง และปลาหมึกแล้ว เราสามารถจัดหาสินค้าบางชนิดที่หาซื้อได้ยากตามท้องตลาดทั่วไปให้กับลูกค้า ของเรา เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี นอกจากนี้ บริษัทของเรามีการทำงานที่เป็นระบบ และทันสมัย มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวก ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งการทำธุรกิจแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แบบพี่แบบน้อง กับชาวประมงผู้ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนส่งมอบสินค้าจากท้องทะเล แบบที่คนรุ่นก่อนยึดถือและให้ความสำคัญตามประเพณีไทย